Kominki wkłady kominkowe biokominki
Kominki, Wkłady kominkowe, Biokominki
Piece wolnostojące,
Kratki kominkowe

Kategorie:

Producenci:

Allegro
Rzetelna firma

Licznik odwiedzin:

Odwiedziło nas 331289 osób
Odwiedzających on-line teraz: 11

Regulamin Sklepu Internetowego "E -Kominki Ratur"

obowiązujący do dnia 24 grudnia 2015r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresemwww.wkladykominkowe24.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.wkladykominkowe24.com.pl jest prowadzony przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR" Sklep Internetowy E-kominki Ratur w Radomiu
26-600 Radom, ul. Traugutta 40 lok. nr 13
NIP: 796-293-74-46
REGON: 142805140

3. Adres do korespondencji:


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR" Sklep Internetowy E-kominki Ratur
26-608 Radom 10, ul. Żeromskiego 105, skytk. poczt. nr 303


tel. : +48 48 363 55 79
,

502 262 593 lub 501 494 026


http://www.wkladykominkowe24.com.pl

e-mail: kominki@ratur.pl


4. Treści strony www.wkladykominkowe24.com.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Zakup w sklepie internetowym E-kominki Ratur oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Zamieszczenie na stronie www.wkladykominkowe24.com.pl obrazów produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

7. Od momentu potwierdzenia przez E-kominkiRatur otrzymania oferty Zamawiającego jest on nią związany.

8. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową za pobraniem lub przedpłatą w formie przelewu bankowego na wskazane konto, i nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep internetowy E-kominki Ratur, funkcjonujący pod adresem www.wkladykominkowe24.com.pl, służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjnych CO, wkładów kominkowych, domów z bali, a dodatkowo produktów zaliczanych do artykułów spożywczych itp za pośrednictwem sieci Internet. W sklepie internetowym E-kominki Ratur można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

2. Oferta sklepu internetowego E-kominki Ratur obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

3. Do zakupów w sklepie internetowym E-kominki Ratur upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, a także z poprawnym, prawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi, tj. istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez firmę PHU "RATUR" drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

7. Wysyłając ze sklepu internetowegoE-kominki Ratur zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży E-kominki Ratur jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

10. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

11. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim i /lub angielskim.

12. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem PHU "RATUR".

13. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wkladykominkowe24.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

14. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach E-kominki Ratur zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z § IV ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

15. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

16. PHU "RATUR", właściciel sklepu E-kominki Ratur nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

17.PHU "RATUR ", właściciel sklepu E-kominki Ratur prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

III. CENA WYSYŁKI

1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

2. Koszt przesyłki pobierany jest od każdego zamówienia osobno, a w przypadku przesyłki wysyłanej na palecie ( dotyczy towarów branży kominkowej wynosi 110,oo zł PLN brutto, a koszt wysyłki paczką do 35 kg wynosi 24,oo zł PLN).

3. Koszty przesyłki towarów do Państw Unii Europejskiej są ustalane indywidualnie i wymagają akceptacji Zamawiającego.

IV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firm kurierskich Schenker, DHL, Kolporter, UPS, Pekaes S.A. i Poczta Polska.

2. PHU "RATUR", właściciel E-kominki - Ratur zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie

3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur kompletności wysłanych danych,

b) skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

4. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, za pobraniem.. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/ rachunku.

6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien uiścić należną opłatę kurierowi, a następnie sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem PHU "RATUR", właścicielem E-kominki Ratur tel.: 502 262 593, 501 494 026 lub + 48 48 363 55 79. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

V. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Do każdy zakupionego i dostarczonego towaru posiada dosłana będzie gwarancja producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.

2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta ,importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta, importera.

3. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

5. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, których nie może usunąć autoryzowany serwis producenta należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/ fakturą.

6. Reklamacje dotyczące wad towaru po upływie terminu, określonego w punkcie V. ust. 1, można złożyć na piśmie wysyłając ją na adres: PHU „RATUR” – właściciela E-kominki Ratur.

7. PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania listu, a jeżeli konieczne jest odebranie towaru, to w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez firmę kurierską zakupionego przez Zamawiającego produktu.

8. W przypadku konieczności odbioru produktu od zamawiającego, Konsultant PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur wysyła po jego odbiór firmę kurierską, na koszt PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur.

9. PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.

VI. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

6. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur na wskazane przez Zamawiającego konto.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel Sklepu Internetowego

E-kominki Ratur.

______________________________________________________________________________

 

UWAGA !!

__________

 

Nowy regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015r. dla stron: www.wkladykominkowe24.com.pl oraz www.kominki.ratur.com.pl jest umieszczony na nowej stronie: www.komimki.ratur.com.pl

 

Obsługa Sklepu Internetowego E-kominki Ratur i Sklepu Internetowego E-kominki Ratur NEW

 


Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty:

Aktualnie brak nowych produktów

Kratki.pl