Kominki wkłady kominkowe biokominki
Kominki, Wkłady kominkowe, Biokominki
Piece wolnostojące,
Kratki kominkowe

Kategorie:

Producenci:

Allegro
Rzetelna firma

Licznik odwiedzin:

Odwiedziło nas 331290 osób
Odwiedzających on-line teraz: 12

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego wkladykominkowe24.com.pl

Obowiązuje do dnia 25 grdnia 2014r.

 

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep internetowy E-kominki Ratur, funkcjonujący pod adresem www.wkladykominkowe24.com.pl, służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjnych CO, wkładów kominkowych, domów z bali, a dodatkowo produktów zaliczanych do artykułów spożywczych itp za pośrednictwem sieci Internet. W sklepie internetowym E-kominki Ratur można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

2. Oferta sklepu internetowego E-kominki Ratur obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

3. Do zakupów w sklepie internetowym E-kominki Ratur upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, a także z poprawnym, prawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi, tj. istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez firmę PHU "RATUR" drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

7. Wysyłając ze sklepu internetowego E-kominki Ratur zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży E-kominki Ratur jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

10. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

11. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim i /lub angielskim.

12. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem PHU "RATUR".

13. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wkladykominkowe24.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

14. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach E-kominki Ratur zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z § IV ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

15. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

16. PHU "RATUR", właściciel sklepu E-kominki Ratur nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

 

III. CENA WYSYŁKI

1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

2. Koszt przesyłki pobierany jest od każdego zamówienia osobno, a w przypadku przesyłki wysyłanej na palecie ( dotyczy towarów branży kominkowej wynosi 110,oo zł PLN brutto, a koszt wysyłki paczką do 35 kg wynosi 24,oo zł PLN).

3. Koszty przesyłki towarów do Państw Unii Europejskiej są ustalane indywidualnie i wymagają akceptacji Zamawiającego.

 

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego wkladykominkowe24.com.pl

Obowiązuje od dnia 25 grdnia 2014r.

V. Warunki i procedura zawierania umowy sprzedaży

 

1. Sklep internetowy E-kominki Ratur, funkcjonujący pod adresem www.wkladykominkowe24.com.pl, i www.wkladykominkowe24.com.pl służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjnych CO, wkładów kominkowych, pieców wolnostojących, biokominków, a dodatkowo produktów zaliczanych do artykułów spożywczych itp. – za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie Internetowym E-kominki Ratur można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

2. Oferta sklepu internetowego E-kominki Ratur obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Unii Europejskiej.

3. Do zakupu w sklepie internetowym E-kominki Ratur upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym, zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

5. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w Złotych Polskich ( na życzenie Klienta cena może być podana w walucie EURO poprzez kliknięcie na stronie głównej w lewym górnym rogu strony www.wkladykominkowe24.com.pl oraz www.wkladykominkowe24com.pl i następuje automatyczne przeliczenie wartości Produktu w walucie EURO ) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia , a także o kosztach dostawy ( w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także wyrażenia przez Klienta woli związania się z umową sprzedaży.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.V Regulaminu.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, a także z poprawnym, prawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi, tj. istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

8.Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

9. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez firmę PHU "RATUR" drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

10. Wysyłając do Sklepu Internetowego E-kominki Ratur zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży E-kominki Ratur jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

13. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

14 . Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

15. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem PHU "RATUR".

16. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach E-kominki Ratur zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

17. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

18. PHU "RATUR", właściciel sklepu E-kominki Ratur nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

19.PHU "RATUR ", właściciel sklepu E-kominki Ratur prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

20. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłania Klientowi stosownej wiadomości e-mail. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego E-kominki Ratur.

 

VI. CENA WYSYŁKI

 

1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

2. Koszt przesyłki pobierany jest od każdego zamówienia osobno. Wysyłki realizowane są przez różne firmy przewozowe w różnych cenach, a ich wysokość jest

określona przy każdym złożonym zamówieniu.

3. Koszty przesyłki towarów do Państw Unii Europejskiej są ustalane indywidualnie i wymagają akceptacji Zamawiającego.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel Sklepu Internetowego

E-kominki Ratur.

________________


Koszyk  

jest pusty

Promocje:

Wszystkie promocje

Nowe produkty:

Aktualnie brak nowych produktów

Kratki.pl